ΧΕιρωνακτικοσ τρυγοσ

Βασισμένοι στην αρχαία μας παράδοση

Οι πατέρες της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου παραμένουν πιστοί στις παραδόσεις τους. Ο τρύγος είναι χειρωνακτικός και όλη η διαδικασία της οινοποίησης και εμφιάλωσης γίνεται με φυσικούς τρόπους, μεράκι και αφοσίωση